Övriga produkter som vi saluför är verktyg såsom KAMASA. Hit hör också högtryckstvättar, akkun, hjälmar, bilstolar, o.s.v.